top of page

את ערכת האותיות הראשונה של יצרו יוכי וסיון - אמא אות.

המשחק נולד בעקבות המון עבודת שטח וניסיון. הוא מכיל 4 משחקים ברמות שונות. כל שלב מהווה עוד תהליך בלמידה, כשהמטרה היא לשכלל את אבני היסוד לקריאה וכתיבה.

הערכה מכילה סרגל קסמים דו צדדי: בסרגל הקסמים יופיעו לא רק האותיות, אלא תמונה עם הצליל שהן מתחילות וזאת במטרה לשכלל את הקידוד, לחלץ את הצליל הראשון ולגרום לילד לקשר בין שם לאות.

הסרגל עשוי מחומר גמיש וקשיח, אפשר לקחת אותו לכל מקום והוא נשמר היטב. בנוסף, המשחק מכיל קלפים, מחולקים לצבעים ונושאים, לצד עלון עם הוראות וכמובן הצעות למשחקי המשך.

בניגוד למשחקי קופסה רגילים, את המשחק הזה לא מאפסנים בארון ומומלץ להשאיר אותו על השולחן בסלון ולאפשר לילד/ה להתיידד עם הסרגל וליצור סביבה אוריינית מותאמת. אם הילד/ה שואל/ת על אות כלשהי - נפנה לסרגל, שנמצא זמין ועם הזמן, גם ילדים שנרתעים בהתחלה-