60 מספרים מגנטיים מעץ.

מעולים למשחק, להיכרות ולימוד הספרות, לפיתוח מיומנויות חשבון ראשונות ולקישוט המקרר.

נצמדות באופן איכותי וללא סימנים וחריצים לכל משטח מגנטי.