top of page

 

מיכל מושלם לטיולים המיועד לאיסוף וחקר חרקים עם עדשה שמגדילה פי 2 ומכסה נוסף שמגדיל פי 4.

מתאים במיוחד לגילאים צעירים שמתקשים בשימוש בזכוכית מגדלת או מיקרוסקופ.

מוצר שמאפשר התנסות בחקר של חרקים ושחרור שלהם בחזרה לטבע לאחר מכן.

בתוך המיכל יש עכביש מפלסטיק לצורך המחשת השימוש במוצר.

מיכל לחקר חרקים