רוצות להיות מומחיות בחקר מאובנים? רוצים להיות פלאונטולוגים?